Urząd Gminy Jastków – Gmina Jastków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Jastków – Gmina Jastków

Urząd Gminy Jastków - centrum administracyjne w Jastkowie. Gmina Jastków kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Jastkowa , godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Jastków kontakt

Urząd Gminy Jastków kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Jastków poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Jastkowie. Urząd Gminy Jastków kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jastkowie

Urząd Gminy Jastków jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Jastków możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Jastków godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Jastków

Adres: Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Telefon: 81 502 04 25,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jastków:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Jastków

Urząd Gminy Jastków jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Jastkowie. Urząd Gminy Jastków jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Jastkowa znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Jastków, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Jastkowie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Jastków jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Jastków powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Jastkowa natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Jastkowie.

Urząd Gminy Jastków wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Jastkowa wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Jastków wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Jastków odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Jastków odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Jastków. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Jastków przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Jastków

Liczba wyświetleń: 656Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS