Urząd Gminy Jawornik Polski – Gmina Jawornik Polski

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Jawornik Polski – Gmina Jawornik Polski

Wydziały Urzędu Gminy Jawornik Polski. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Jawornik Polski. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Jawornik Polski oraz godziny otwarcia.

Kontakt Jawornik Polski Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Jawornik Polski jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Jaworniku Polskim? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Jawornika Polskiego. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Jawornik Polski godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Jawornik Polski kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Jawornik Polski telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Jawornik Polski jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Jaworniku Polskim jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Jawornik Polski telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Jawornika Polskiego, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Jawornik Polski

Adres: Jawornik Polski 30, 37-232 Jawornik Polski

Telefon: 16 651 40 14,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jawornik Polski:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-17:00
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Jawornik Polski

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Jawornika Polskiego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Jawornika Polskiego odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Jawornika Polskiego to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Jawornik Polski Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Jawornik Polski działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Jawornik Polski. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Jawornik Polski dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Jawornik Polski dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Jawornik Polski może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jawornik Polski wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Jawornik Polski dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Jawornik Polski

Liczba wyświetleń: 193Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS