Urząd Gminy Jedlińsk – Gmina Jedlińsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Jedlińsk – Gmina Jedlińsk

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedlińsku dostępne na stronie. Gmina Jedlińsk dane kontaktowe, wydziały UG Jedlińsk.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Jedlińska?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Jedlińsku, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Jedlińsk, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Jedlińsk.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedlińska

Aby udać się do Urzędu Gminy Jedlińsk, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedlińsk mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedlińsku mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Jedlińsk

Adres: ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk

Telefon: 48 321 30 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jedlińsk:

 • Poniedziałek 8:00-17:00
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-14:30

Przerwa w godzinach 10:40-11:00.

Gmina Jedlińsk

Urząd Gminy Jedlińsk to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Jedlińsk. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Jedlińsk oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Jedlińsk. Urząd Gminy w Jedlińsku pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Jedlińsk jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Jedlińsk powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Jedlińska. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Jedlińsku.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Jedlińsk mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Jedlińsk odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Jedlińsk podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Jedlińska mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Jedlińsk podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Jedlińsku.

Urząd Gminy Jedlińsk dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Jedlińsk, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Jedlińska dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Jedlińsk

Liczba wyświetleń: 210Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS