Urząd Gminy Jeziora Wielkie – Gmina Jeziora Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Jeziora Wielkie – Gmina Jeziora Wielkie

Urząd Gminy Jeziora Wielkie kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Jeziorach Wielkich. Gmina Jeziora Wielkie informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie kontakt

Urząd Gminy Jeziora Wielkie umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Jeziora Wielkie pozwala również mieszkańcom Jezior Wielkich, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Jeziora Wielkie kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie godziny otwarcia

W Jeziorach Wielkich Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Jezior Wielkich, Urząd Gminy Jezior Wielkich godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Jeziora Wielkie

Adres: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Telefon: 52 318 72 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jeziora Wielkie:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-17:00
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Jeziora Wielkie

Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców Jezior Wielkich. W Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z administracją publiczną. Jednym z najczęstszych powodów dla którego UG Jeziora Wielkie jest odwiedzany to wydawanie dowodów osobistych oraz dokumentów prawa jazdy. Urząd Gminy Jeziora Wielkie pełni istotną funkcję koordynacji różnorodnych działań i projektów, które mają na celu rozwój gminy. Duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji w infrastrukturę, takiej jak modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa dróg czy tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak boiska sportowe czy place zabaw. Dodatkowo Urząd Gminy Jeziora Wielkie angażuje się w usprawnianie transportu publicznego poprzez inicjowanie projektów związanych z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Jeziora Wielkie został podzielony na różne wydziały, z których każdy odpowiada za konkretne dziedziny działalności. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Jezior Wielkich jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, takie jak rejestracja pojazdów czy wydawanie dokumentów dotyczących prawa jazdy. Dla wygody mieszkańców, Urząd Gminy Jeziora Wielkie umożliwia realizację wielu formalności online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania administracyjnych zadań związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Jezior Wielkich podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jezior Wielkich zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Jeziora Wielkie Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Jezior Wielkich udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Jeziora Wielkie

Liczba wyświetleń: 263Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS