Urząd Gminy Kaczory – Gmina Kaczory

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Kaczory – Gmina Kaczory

Wydziały w Urzędzie Gminy w Kaczorach. Telefon Urzędu Gminy Kaczory, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kaczor.

Kontakt Kaczory Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Kaczory jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Kaczorach? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczor. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Kaczory godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Kaczory kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Kaczory telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Kaczory jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Kaczorach jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Kaczory telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Kaczor, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Kaczory

Adres: ul. Pilska 1, 64-810 Kaczory

Telefon: 67 2842 371,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kaczory:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Gmina Kaczory

Urząd Gminy w Kaczorach stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Kaczor. Urząd Gminy Kaczory to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Kaczory dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Kaczor starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Kaczory powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Kaczory angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Kaczory został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kaczory pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Kaczory prawo jazdy

Urząd Gminy Kaczory to miejsce, w którym mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw, w tym sprawy związane z prawem jazdy. W Wydziale Komunikacji możliwe jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, przedłużenie jego ważności, czy też zmianę danych osobowych znajdujących się na blankiecie. Aby złożyć tego typu wnioski, należy udać się osobiście do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy w Kaczorach i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Mapa Urząd Gminy Kaczory

Liczba wyświetleń: 582Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS