Urząd Gminy Kadzidło – Gmina Kadzidło

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Kadzidło – Gmina Kadzidło

Urząd Gminy Kadzidło kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Kadzidło. Wydziały Urzędu Gminy Kadzidła.

Kontakt Kadzidło Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Kadzidle poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Kadzidło kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Kadzidle dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Kadzidło telefon

Sam Urząd Gminy Kadzidło, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Kadzidło telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Kadzidło telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Kadzidło

Adres: ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

Telefon: (29) 761 80 16, (29) 761 80 42

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kadzidło:

 • Poniedziałek 8:00-16:00
 • Wtorek 8:00-16:00
 • Środa 8:00-16:00
 • Czwartek 8:00-16:00
 • Piątek 8:00-16:00

Gmina Kadzidło

Urząd Gminy Kadzidło to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Kadzidło oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Kadzidle mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Kadzidło – Urząd Gminy Kadzidło – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Kadzidła podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Kadzidła, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Kadzidło mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Kadzidła telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Kadzidło podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Kadzidła mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Kadzidło podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Kadzidle.

Urząd Gminy Kadzidło dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Kadzidło, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Kadzidła dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Kadzidło

Liczba wyświetleń: 256Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS