Urząd Gminy Kampinos – Gmina Kampinos

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Kampinos – Gmina Kampinos

Urząd Gminy Kampinos kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Kampinosie. Gmina Kampinos informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Kampinosie.

Urząd Gminy Kampinos kontakt

Urząd Gminy Kampinos umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Kampinos pozwala również mieszkańcom Kampinosu, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Kampinos kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Kampinos godziny otwarcia

W Kampinosie Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Kampinos sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Kampinosu, Urząd Gminy Kampinosu godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Kampinos

Adres: Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Telefon: 22 725 00 40,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kampinos:

  • poniedziałek 7:30-16:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Kampinos

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Kampinosu jest Urząd Gminy Kampinos. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Kampinosu podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Kampinosie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Kampinos można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Kampinos (UG Kampinos) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Kampinosu podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Kampinos, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Wydziały Urzędu Gminy Kampinosu

W Urzędzie Gminy Kampinosu istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Kampinosu znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Kampinosu ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Kampinos.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kampinosu

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Kampinosu to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kampinosu obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Kampinos

Liczba wyświetleń: 339Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS