Urząd Gminy Karniewo – Gmina Karniewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Karniewo – Gmina Karniewo

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Karniewo. Kontakt z Urzędem Gminy w Karniewie telefonicznie, mailowo. Gmina Karniewo godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Karniewie kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Karniewo kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Karniewie, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Karniewo, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Karniewie. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Karniewo kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Karniewo można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Karniewo godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Karniewie, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Karniewo. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Karniewo jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Karniewo.

Kontakt Urząd Gminy Karniewo

Adres: Pułtuska 3, 06-425 Karniewo

Telefon: 29 691 10 13,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Karniewo:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Karniewo

Urząd Gminy Karniewo to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Karniewo. Urząd Gminy Karniewo realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Karniewo. Urząd Gminy Karniewo pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Karniewo odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Karniewo jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Karniewa, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Karniewie. Urząd Gminy Karniewo podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Karniewo pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Karniewo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Karniewo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Karniewo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Karniewo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Karniewo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Karniewie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Karniewo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Karniewie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Karniewo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Karniewo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Karniewo

Liczba wyświetleń: 337Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS