Urząd Gminy Karsin – Gmina Karsin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Karsin – Gmina Karsin

Urząd Gminy Karsin – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Karsin. Kontakt z UG w Karsinie przez telefon i online. Gmina Karsin godziny otwarcia.

Urząd Gminy Karsin kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Karsinie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Karsin kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Karsin godziny otwarcia

Urząd Gminy Karsin jest instytucją kluczową dla mieszkańców Karsina oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Karsin, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Karsin jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Karsina dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Karsin

Adres: Długa 222, 83-440 Karsin

Telefon: 58 687 33 22,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Karsin:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-16:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Karsin Urząd Gminy

Urząd Gminy Karsinie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Karsin odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Karsin jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Karsina podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Karsin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Karsin tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Karsina posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy w Karsinie wydziały

Urzędem Gminy Karsina zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Karsina zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Karsina

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Karsina jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Karsina, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Karsina to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Karsina jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Karsin

Liczba wyświetleń: 370Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS