Urząd Gminy Kartuzy – UG w Kartuzach

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Kartuzy dostępny na stronie internetowej. Gmina Kartuzy Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Kontakt Urząd Gminy Kartuzy

Adres: Generała Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Telefon: 58 694 52 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kartuzy

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-16:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Kartuzy

Urząd Gminy Kartuzach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Kartuzy jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Kartuz?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Kartuzach, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Kartuz umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Kartuz można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kartuz

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Kartuzach, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Kartuz obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Urząd Gminy Kartuzy podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Kartuzy podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Kartuzy taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Kartuzy nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Kartuzy

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Kartuzach odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Kartuzy wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Kartuzach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Kartuzy. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Kartuzy obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Kartuzy

Liczba wyświetleń: 22Wyszukaj dodatkowe informacje: