Urząd Gminy Kartuzy – Gmina Kartuzy

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Kartuzy – Gmina Kartuzy

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Kartuzy dostępny na stronie internetowej. Gmina Kartuzy Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Kartuz?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Kartuzach, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Kartuz umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Kartuz można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Kartuz

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Kartuzach, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Kartuz obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Kartuzy

Adres: Generała Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Telefon: 58 694 52 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kartuzy:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-16:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Kartuzy

Urząd Gminy Kartuzach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Kartuzy jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Kartuzy, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Kartuz została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Kartuz wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Kartuzy czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Kartuzy podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Kartuzy podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Kartuzy taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Kartuzy nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Kartuzy

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Kartuzach odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Kartuzy wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Kartuzach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Kartuzy. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Kartuzy obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Kartuzy

Liczba wyświetleń: 489Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS