Urząd Gminy Kazimierz Biskupi – Gmina Kazimierz Biskupi

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi – Gmina Kazimierz Biskupi

Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Kazimierz Biskupi. Metody kontaktu z UG Kazimierz Biskupi – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Kazimierz Biskupi.

Kontakt Kazimierz Biskupi Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Kazimierz Biskupi kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Kazimierzu Biskupim dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi telefon

Sam Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Kazimierz Biskupi telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Kazimierz Biskupi telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Adres: Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

Telefon: 63 241 12 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kazimierz Biskupi:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Kazimierz Biskupi

Urząd Gminy Kazimierzu Biskupim to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Kazimierz Biskupi jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Kazimierza Biskupiego została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Kazimierza Biskupiego wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Kazimierz Biskupi czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydziały Urzędu Gminy Kazimierza Biskupiego

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi to instytucja, która ma za zadanie zarządzać i administrować gminą, dbając o dobro jego mieszkańców, planując i realizując inwestycje, zarządzając infrastrukturą oraz prowadząc sprawy związane z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania Urząd Gminy Kazimierz Biskupi został podzielony na wydziały wewnętrzne.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kazimierza Biskupiego

Wydział Komunikacji to jedna z najważniejszych jednostek Urzędu Gminy Kazimierza Biskupiego, która zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw związanych z prawem jazdy. W placówce można uzyskać numer PKK, odebrać dokumenty związane z pojazdem oraz zarejestrować swój pojazd. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, warto skorzystać z systemu rezerwacji wizyty. Można również skontaktować się z Wydziałem Komunikacji bezpośrednio.

Mapa Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Liczba wyświetleń: 320Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS