Urząd Gminy Kobylanka – Gmina Kobylanka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Kobylanka – Gmina Kobylanka

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Kobylance. Gmina Kobylanka kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Kobylance.

Urząd Gminy w Kobylance kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Kobylanka. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Kobylance posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Kobylanka kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Kobylanka kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kobylance

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Kobylanka podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Kobylanka organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kobylance są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Kobylanka

Adres: Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

Telefon: 91 561 03 10, 91 578 85 21

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kobylanka:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:15-15:15
  • Środa 7:15-15:15
  • Czwartek 7:15-15:15
  • Piątek 7:15-15:15

Gmina Kobylanka

Na terenie gminy Kobylanka działa Urząd Gminy, który pełni ważną rolę w prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. W Urzędzie Gminy Kobylanka można uzyskać pomoc i załatwić wiele spraw administracyjnych, takich jak rejestracja pojazdów, uzyskanie dowodu osobistego czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Kobylanka to niezbędne miejsce dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy w rozwiązaniu swoich spraw urzędowych. W ramach swoich zadań, Urząd Gminy Kobylanka pełni istotną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja i budowa dróg, ale również rozwój transportu publicznego. Ponadto Urząd Gminy Kobylanka angażuje się w tworzenie obiektów użyteczności publicznej, takich jak nowe szkoły, przedszkola czy centra kulturalne, aby zaspokajać potrzeby społeczności lokalnej.

Urząd Gminy Kobylanka jest również ważnym miejscem, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wiele administracyjnych spraw. Przykładowo, mogą tam uzyskać informacje dotyczące zmiany miejsca zamieszkania, zarejestrować swoje pojazdy lub uzyskać dokumenty tożsamości, takie jak dowody osobiste. Dzięki temu Urząd Gminy Kobylanka spełnia istotną funkcję w życiu społeczności lokalnej, umożliwiając mieszkańcom łatwy dostęp do niezbędnych usług administracyjnych.

Urząd Gminy Kobylanka Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Kobylanka działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Kobylanka. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Kobylance działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Kobylanka dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Kobylanka dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Kobylanka może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kobylanka wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Kobylanka dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Kobylanka

Liczba wyświetleń: 371Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS