Urząd Gminy Kornowac – Gmina Kornowac

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Kornowac – Gmina Kornowac

Gmina Kornowac kontakt dla mieszkańców Kornowaca – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kornowacu.

Urząd Gminy Kornowac kontakt

Urząd Gminy Kornowac kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Kornowac poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Kornowacu. Urząd Gminy Kornowac kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kornowacu

Urząd Gminy Kornowac jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Kornowac możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Kornowac godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Kornowac

Adres: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

Telefon: 032 430 10 37, 032 430 10 38

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kornowac:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Gmina Kornowac

Urząd Gminy Kornowac to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Kornowac. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Kornowac oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Kornowac. Urząd Gminy w Kornowacu pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Kornowac jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Kornowac powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Kornowaca. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Kornowacu.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Kornowac mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Kornowac odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Kornowac Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Kornowacu należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Kornowacu jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Kornowac prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Kornowacu można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Kornowacu oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Kornowac udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Kornowacu odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Kornowac

Liczba wyświetleń: 625Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS