Urząd Gminy Koszęcin – Gmina Koszęcin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Koszęcin – Gmina Koszęcin

Urząd Gminy w Koszęcinie - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Koszęcinie dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Koszęcin.

Urząd Gminy Koszęcin kontakt

Urząd Gminy Koszęcin kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Koszęcin poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Koszęcinie. Urząd Gminy Koszęcin kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Koszęcinie

Urząd Gminy Koszęcin jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Koszęcin możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Koszęcin godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Koszęcin

Adres: Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin

Telefon: 34 357 61 00 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Koszęcin:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 08:00-15:30
  • piątek 8:00-15:00

Gmina Koszęcin

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Koszęcinie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Koszęcin czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Koszęcin jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcinie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Koszęcinie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Koszęcin stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Koszęcin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Koszęcin Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Koszęcinie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Koszęcin. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Koszęcin Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcina należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Koszęcin wywóz śmieci

Urząd Gminy Koszęcin wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Koszęcinie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Koszęcin

Liczba wyświetleń: 336Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS