Urząd Gminy Krościenko Wyżne – Gmina Krościenko Wyżne

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Krościenko Wyżne – Gmina Krościenko Wyżne

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Krościenko Wyżne dla mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne. Wydziały Urzędu Gminy Krościenka Wyżnego – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Krościenko Wyżne możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Krościenko Wyżne kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Krościenko Wyżne uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Krościenko Wyżne, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Krościenko Wyżne. Aktualnie Urząd Gminy Krościenko Wyżne działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Krościenku Wyżnym. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Krościenko Wyżne jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Adres: Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

Telefon: 13 431 51 90,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krościenko Wyżne:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Krościenko Wyżne

Na stronie interesanci mogą znaleźć przydatne informacje na temat godzin otwarcia, kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Gminy Krościenko Wyżne. Instytucja pełni ważną rolę w życiu gminy Krościenko Wyżne i jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc oraz załatwić wiele kwestii administracyjnych.

W ramach swoich kompetencji Urząd Gminy Krościenko Wyżne składa się z różnych wydziałów, z których każdy odpowiada za określone dziedziny. Na przykład, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadzoruje procesy urbanistyczne, planowanie przestrzenne oraz kontrolę budowlaną na terenie gminy Krościenko Wyżne. Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska, prowadzeniem działań związanych z ochroną przyrody oraz promocją zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, Urząd Gminy Krościenko Wyżne pełni funkcję organizacyjną w zakresie obsługi spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, wystawianiem zaświadczeń i dokumentów, jak również udzielaniem informacji o bieżących sprawach administracyjnych. Dzięki temu, mieszkańcy gminy Krościenko Wyżne mają możliwość skorzystania z różnorodnych usług w jednym miejscu, co przyczynia się do wygody i efektywności w załatwianiu swoich spraw.

Warto podkreślić, że UG Krościenko Wyżne pełni funkcję publiczną, działającą na rzecz dobra społeczności lokalnej. Poprzez skoordynowanie działań i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Krościenko Wyżne wspiera rozwój gminy, tworzy lepsze warunki życia dla mieszkańców oraz zapewnia skuteczne zarządzanie administracyjne.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Krościenko Wyżne. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Krościenko Wyżne dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Krościenko Wyżne dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Krościenko Wyżne dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Liczba wyświetleń: 191Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS