Urząd Gminy Krzyżanów – Gmina Krzyżanów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Krzyżanów – Gmina Krzyżanów

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Krzyżanów dostępny na stronie internetowej. Gmina Krzyżanów Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy w Krzyżanowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Krzyżanowie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Krzyżanów kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Krzyżanowa, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Krzyżanowie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Krzyżanów.

Urząd Gminy Krzyżanów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Krzyżanów są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Krzyżanowie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Krzyżanów są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Krzyżanów nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Krzyżanów

Adres: Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Telefon: (24) 356 22 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krzyżanów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Krzyżanów

Pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów służą pomocą mieszkańcom Krzyżanowa w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach pracy oraz sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. W Urzędzie Gminy Krzyżanów można załatwić wiele spraw, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Krzyżanów jest ważnym punktem dla mieszkańców gminy Krzyżanów. UG Krzyżanów to istotne centrum dla lokalnych mieszkańców gminy Krzyżanów, gdzie można uzyskać potrzebne wsparcie w procesach administracyjnych.

Urząd Gminy Krzyżanów został zorganizowany wewnętrznie na wydziały, z których każdy pełni określone funkcje. Dzięki temu podziałowi, zadania administracyjne są skutecznie i efektywnie realizowane. Wśród istniejących wydziałów można wyróżnić Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdów i innymi kwestiami dot. transportu. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Krzyżanowie odpowiada za sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją zamieszkania i innymi aspektami związanymi z obywatelstwem.

Urząd Gminy Krzyżanów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Krzyżanów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Krzyżanów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Krzyżanów wywóz śmieci

Urząd Gminy Krzyżanów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Krzyżanów

Liczba wyświetleń: 383Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS