Urząd Gminy Krzyżanowice – Gmina Krzyżanowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Krzyżanowice – Gmina Krzyżanowice

Urząd Gminy w Krzyżanowicach aktualne godziny otwarcia. Gmina Krzyżanowice kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Krzyżanowic.

Urząd Gminy Krzyżanowice kontakt

Urząd Gminy Krzyżanowice kontakt z interesantami realizuje na kilka sposobów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy w Krzyżanowicach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, należy wysyłać na powyższy adres e-mail. Pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanowice, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Kolejnym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Krzyżanowice, jest osobiste odwiedzenie placówki. Gdy istotne jest to, aby kontakt uzyskać jak najszybciej, zaleca się kontakt z Urzędem Gminy Krzyżanowic przez telefon. Podany powyżej telefon Urzędu Gminy Krzyżanowic kieruje do centrali placówki, gdzie można uzyskać potrzebne informacje. Chcąc skontaktować się z konkretnym wydziałem, konsultant telefoniczny Urzędu Gminy Krzyżanowic może przekierować połączenie lub przekazać informacje na temat innych numerów kontaktowych w placówce Urzędu Gminy Krzyżanowic.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Krzyżanowicach

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Krzyżanowicach są jednoznaczne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Ważne jest to, żeby przed kontaktowaniem się z instytucją, sprawdzić godziny pracy Urzędu Gminy Krzyżanowice. Urząd Gminy Krzyżanowice jest otwarty od poniedziałku do piątku. W weekendy instytucja nie jest czynna. Warto także przed odwiedzeniem placówki umówić wizytę.

Kontakt Urząd Gminy Krzyżanowice

Adres: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

Telefon: +48 32 419 40 50, +48 419 40 51

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Krzyżanowice:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 8:00-17:00
  • Piątek 7:00-14:00

Gmina Krzyżanowice

Urząd Gminy w Krzyżanowicach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Krzyżanowic i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Krzyżanowice mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Krzyżanowice ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Krzyżanowice (UG Krzyżanowice). W przypadku Krzyżanowic, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Krzyżanowice została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Krzyżanowic powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Krzyżanowice Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Krzyżanowice. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Krzyżanowice Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krzyżanowic należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Krzyżanowice wywóz śmieci

Urząd Gminy Krzyżanowice wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Krzyżanowice

Liczba wyświetleń: 251Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS