Urząd Gminy Lasowice Wielkie – Gmina Lasowice Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Lasowice Wielkie – Gmina Lasowice Wielkie

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Lasowice Wielkie. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Lasowice Wielkie.

Urząd Gminy Lasowice Wielkie kontakt

Urząd Gminy Lasowice Wielkie kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Lasowice Wielkie poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Lasowicach Wielkich. Urząd Gminy Lasowice Wielkie kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich

Urząd Gminy Lasowice Wielkie jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Lasowice Wielkie możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Lasowice Wielkie godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Lasowice Wielkie

Adres: Lasowice Wielkie 99/A, 46-282 Lasowice Wielkie

Telefon: (77) 417 54 70,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lasowice Wielkie:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-16:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Lasowice Wielkie

Urząd Gminy Lasowice Wielkie to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Lasowice Wielkie. Urząd Gminy Lasowice Wielkie realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Lasowice Wielkie. Urząd Gminy Lasowice Wielkie pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Lasowice Wielkie odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Lasowice Wielkie jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lasowic Wielkich, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Lasowicach Wielkich. Urząd Gminy Lasowice Wielkie podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Lasowice Wielkie pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Lasowice Wielkie Wydział Komunikacji

Wydział komunikacji jest jednym z ważniejszych wydziałów w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie. W zakresie obowiązków wydziału leży wiele kwestii, w tym między innymi rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, przeglądów technicznych, a także wydawanie pozwoleń na transport w obrębie gminy Lasowice Wielkie. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lasowice Wielkie jest także odpowiedzialny za dbanie oraz kontrolowanie spraw związanych z infrastrukturą drogową na terenie całej gminy Lasowice Wielkie.

Mapa Urząd Gminy Lasowice Wielkie

Liczba wyświetleń: 307Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS