Urząd Gminy Lelów – Gmina Lelów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Lelów – Gmina Lelów

Urząd Gminy w Lelowie - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lelowie dostępne na stronie. Gmina Lelów kontakt, telefon.

Urząd Gminy Lelów kontakt

Urząd Gminy Lelów na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Lelowie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Lelów kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Lelów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Lelowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Lelów jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Lelowa jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Lelowa są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Lelów.

Kontakt Urząd Gminy Lelów

Adres: UL. SZCZEKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

Telefon: +48 34 355 00 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lelów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-16:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Lelów

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Lelowa jest Urząd Gminy Lelów. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Lelowa podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Lelowie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Lelów można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Lelów (UG Lelów) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Lelowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Lelów, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Lelów Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Lelów, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Lelów Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Lelowa korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Lelów prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Lelów będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lelowa. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Lelów do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Lelów

Liczba wyświetleń: 312Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS