Urząd Gminy Lidzbark Warmiński – Gmina Lidzbark Warmiński

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński – Gmina Lidzbark Warmiński

Wydziały w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim. Telefon Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Lidzbarku Warmińskiego.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Lidzbarku Warmińskiego?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Lidzbarku Warmińskim, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Lidzbarku Warmińskiego umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Lidzbarku Warmińskiego można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Lidzbarku Warmińskiego

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Lidzbarku Warmińskiego obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Lidzbark Warmiński

Adres: Ignacego Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon: 89 767 32 74,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lidzbark Warmiński:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 07:00-15:00
  • środa 07:00-15:00
  • czwartek 07:00-15:00
  • piątek 07:00-15:00

Gmina Lidzbark Warmiński

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Lidzbarku Warmińskiego i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Lidzbark Warmiński ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Lidzbark Warmiński (UG Lidzbark Warmiński). W przypadku Lidzbarku Warmińskiego, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Lidzbark Warmiński została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Lidzbarku Warmińskiego powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Lidzbark Warmiński podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Lidzbark Warmiński nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Lidzbark Warmiński wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Lidzbark Warmiński obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Lidzbark Warmiński

Liczba wyświetleń: 282Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS