Urząd Gminy Lipnica – Gmina Lipnica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Lipnica – Gmina Lipnica

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lipnicy dostępne na stronie. Gmina Lipnica dane kontaktowe, wydziały UG Lipnica.

Urząd Gminy Lipnica kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Lipnica, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Lipnica kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Lipnica. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Lipnica jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Lipnica.

Urząd Gminy Lipnica godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Lipnica są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Lipnica godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Lipnica jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Lipnica godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Lipnica

Adres: Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

Telefon: 59 82 17 080,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lipnica:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Lipnica

Urząd Gminy Lipnica to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Lipnica. Urząd Gminy Lipnica realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Lipnica. Urząd Gminy Lipnica pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Lipnica odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Lipnica jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lipnicy, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Lipnicy. Urząd Gminy Lipnica podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Lipnica pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy w Lipnicy wydziały

Urzędem Gminy Lipnicy zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Lipnicy zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lipnicy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Lipnicy jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Lipnicy, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Lipnicy to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Lipnicy jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Lipnica

Liczba wyświetleń: 246Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS