Urząd Gminy Liw – Gmina Liw

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Liw – Gmina Liw

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Liw. Kontakt z Urzędem Gminy w Liwie telefonicznie, mailowo. Gmina Liw godziny otwarcia.

Kontakt Liw Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Liw jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Liwie. Urząd Gminy Liw kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Liw jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Liwie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Liwu rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Liw telefon

Urząd Gminy w Liwie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Liw możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Liwie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Liw telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Liw

Adres: ul. Mickiewicza 2, 07-100 Liw

Telefon: 25 792 28 05,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Liw:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-16:00

Gmina Liw

Urząd Gminy Liw to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Liw. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Liw oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Liw. Urząd Gminy w Liwie pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Liw jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Liw powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Liwu. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Liwie.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Liw mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Liw odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Liw Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Liw Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Liw. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Liw prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Liw można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Liw wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Liw

Liczba wyświetleń: 328Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS