Urząd Gminy Masłów Pierwszy – Gmina Masłów Pierwszy

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Masłów Pierwszy – Gmina Masłów Pierwszy

Urząd Gminy Masłów Pierwszy - centrum administracyjne w Masłowie Pierwszym. Gmina Masłów Pierwszy kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Masłowa Pierwszego, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Masłów Pierwszy kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Masłowie Pierwszym jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Masłów Pierwszy kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Masłów Pierwszy godziny otwarcia

Urząd Gminy Masłów Pierwszy jest instytucją kluczową dla mieszkańców Masłowa Pierwszego oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Masłów Pierwszy, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Masłów Pierwszy jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Masłowa Pierwszego dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Masłów Pierwszy

Adres: Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy

Telefon: 41 311 00 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Masłów Pierwszy:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:20-15:20
  • środa 7:20-15:20
  • czwartek 7:20-15:20
  • piątek 7:20-15:20

Gmina Masłów Pierwszy

Urząd Gminy Masłowie Pierwszym to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Masłów Pierwszy jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Masłów Pierwszy, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Masłowa Pierwszego została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Masłowa Pierwszego wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Masłów Pierwszy czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Masłowa Pierwszego wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Masłowie Pierwszym składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Masłów Pierwszy zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Masłowa Pierwszego

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Masłowie Pierwszym. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Masłowie Pierwszym udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Masłów Pierwszy

Liczba wyświetleń: 317Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS