Urząd Gminy Międzychód – Gmina Międzychód

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Międzychód – Gmina Międzychód

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Międzychodzie. Gmina Międzychód kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Międzychodzie.

Urząd Gminy w Międzychodzie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Międzychodzie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Międzychód kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Międzychodu, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Międzychodzie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Międzychód.

Urząd Gminy Międzychód godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Międzychód są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Międzychodzie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Międzychód są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Międzychód nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Międzychód

Adres: Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

Telefon: 95 748 81 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Międzychód:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Międzychód

Urząd Gminy Międzychód to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Międzychód oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Międzychodzie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Międzychód – Urząd Gminy Międzychód – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Międzychodu podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Międzychodu, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Międzychód mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Międzychodu telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Międzychodu

W Urzędzie Gminy w Międzychodzie istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Międzychodu na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Międzychodu

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Międzychodu to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Międzychód

Liczba wyświetleń: 148Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS