Urząd Gminy Mietków – Gmina Mietków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Mietków – Gmina Mietków

Wydziały w Urzędzie Gminy Mietków. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Mietków. Gmina Mietków godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy w Mietków kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Mietków. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Mietków posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Mietków kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Mietków kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Mietków

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Mietków podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Mietków organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Mietków są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Mietków

Adres: ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Telefon: 71 31 68 113,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Mietków:

  • poniedziałek: 7:15-15:15
  • wtorek: 7:15-15:15
  • środa: 7:15-15:15
  • czwartek: 7:15-15:15
  • piątek: 7:15-15:15
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Mietków

W placówce jaką jest Urząd Gminy Mietków można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Mietków, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Mietków.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Mietków został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Mietków zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Mietków jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Mietków angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Mietków

Urząd Gminy Mietków to instytucja, która ma za zadanie zarządzać i administrować gminą, dbając o dobro jego mieszkańców, planując i realizując inwestycje, zarządzając infrastrukturą oraz prowadząc sprawy związane z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania Urząd Gminy Mietków został podzielony na wydziały wewnętrzne.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Mietków

Wydział Komunikacji to jedna z najważniejszych jednostek Urzędu Gminy Mietków, która zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw związanych z prawem jazdy. W placówce można uzyskać numer PKK, odebrać dokumenty związane z pojazdem oraz zarejestrować swój pojazd. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, warto skorzystać z systemu rezerwacji wizyty. Można również skontaktować się z Wydziałem Komunikacji bezpośrednio.

Mapa Urząd Gminy Mietków

Liczba wyświetleń: 170Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS