Urząd Gminy Mogilno – Gmina Mogilno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Mogilno – Gmina Mogilno

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Mogilnie. Gmina Mogilno kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Mogilnie.

Urząd Gminy w Mogilnie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Mogilnie można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Mogilnie trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Mogilno jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Mogilno należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Mogilno kontakt z mieszkańcami Mogilna prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Mogilno godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Mogilnie, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Mogilno godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Mogilnie nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Mogilno

Adres: ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

Telefon: 52 31 85 500,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Mogilno:

 • poniedziałek 7:30-15:30
 • wtorek 7:30-17:00
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Mogilno

Urząd Gminy Mogilna to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Mogilna ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Mogilnie wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Mogilna realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Mogilno, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Mogilno. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Mogilno wydziały

Urząd Gminy Mogilno jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Mogilno wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Mogilna pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Mogilna, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Mogilno Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Mogilno, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Mogilno,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Mogilno.

Urząd Gminy Mogilno prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Mogilno, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Mogilno trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Mogilno

Liczba wyświetleń: 703Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS