Urząd Gminy Morawica – Gmina Morawica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Morawica – Gmina Morawica

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Morawicy, telefon, numer. Urząd Gminy Morawica godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Morawicy.

Kontakt Morawica Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Morawica jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Morawicy? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Morawicy. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Morawica godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Morawica kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Morawica telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Morawica jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Morawicy jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Morawica telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Morawicy, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Morawica

Adres: Spacerowa 7, 26-026 Morawica

Telefon: 41 311 46 91,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Morawica:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Morawica

Urząd Gminy Morawica to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Morawica. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Morawica obsługiwana przez Urząd Gminy Morawicy zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Morawica ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Morawicy. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Morawica pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Morawica jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Morawica powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Morawicy, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Morawicy.

Urząd Gminy Morawica dowody osobiste

Dla każdego dowód jest ważnym dokumentem osobistym. W celu jego wyrobienia można udać się do Urzędu Gminy Morawica oraz złożyć odpowiedni wniosek. Na miejscu może zostać pobrany odcisk palca, który będzie widniał na dowodzie. Sam proces składania wniosku o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Morawicy przebiega sprawnie, jednak na jego wydanie trzeba poczekać do kilku tygodni. Warto pamiętać, że wydany przez Urząd Gminy Morawica dowód osobisty posiada termin ważności, po którego upływie trzeba będzie złożyć kolejny wniosek o wydanie dokumentu.

Mapa Urząd Gminy Morawica

Liczba wyświetleń: 455Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS