Urząd Gminy Mosina – Gmina Mosina

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Mosina – Gmina Mosina

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Mosina. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Mosinie przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Mosina wydziały, dowód osobisty.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Mosiny

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Mosinie, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Mosiny

Mieszkańcy Mosiny, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Mosina jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Mosina godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Mosina

Adres: plac 20 Października 1/4, 62-050 Mosina

Telefon: 61 810 95 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Mosina:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Mosina

Urząd Gminy w Mosinie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Mosiny i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Mosina mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Mosina ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Mosina (UG Mosina). W przypadku Mosiny, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Mosinie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Mosina została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Mosiny powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Wydziały Urzędu Gminy Mosiny

W Urzędzie Gminy Mosiny istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Mosiny znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Mosiny ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Mosina.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Mosiny

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Mosiny to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Mosiny obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Mosina

Liczba wyświetleń: 748Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS