Urząd Gminy Narewka – Gmina Narewka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Narewka – Gmina Narewka

Wydziały w Urzędzie Gminy Narewki. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Narewka. Gmina Narewka godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy Narewka kontakt

Urząd Gminy Narewka kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Narewka poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Narewce. Urząd Gminy Narewka kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Narewce

Urząd Gminy Narewka jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Narewka możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Narewka godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Narewka

Adres: Białowieska 1, 17-220 Narewka

Telefon: 85 682 98 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Narewka:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Narewka

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Narewki jest Urząd Gminy Narewka. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Narewki podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Narewce nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Narewka można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Narewka (UG Narewka) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Narewki podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Narewka, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Narewka podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Narewka podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Narewka taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Narewka nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Narewka

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Narewce odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Narewka wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Narewce o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Narewka. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Narewka obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Narewka

Liczba wyświetleń: 284Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS