Urząd Gminy Nasielsk – Gmina Nasielsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Nasielsk – Gmina Nasielsk

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nasielsk. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Nasielsku przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Nasielsk wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy Nasielsk kontakt

Urząd Gminy Nasielsk umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Nasielsk pozwala również mieszkańcom Nasielska, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Nasielsk kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Nasielsk godziny otwarcia

W Nasielsku Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Nasielsk sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Nasielska, Urząd Gminy Nasielska godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Nasielsk

Adres: Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Telefon: 23 693 30 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nasielsk:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:00

Gmina Nasielsk

Urząd Gminy Nasielsk to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Nasielsk oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Nasielsku mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Nasielsk – Urząd Gminy Nasielsk – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Nasielska podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Nasielska, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Nasielsk mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Nasielska telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Nasielsk gospodarka odpadami

To właśnie Urząd Gminy Nasielsk organizuje wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Nasielska. Wywóz odbywa się w ustalone dni. Harmonogram wywozu śmieci w Nasielsku można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Nasielsk.

Mapa Urząd Gminy Nasielsk

Liczba wyświetleń: 303Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS