Urząd Gminy Nowinka – Gmina Nowinka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Nowinka – Gmina Nowinka

Urząd Gminy w Nowince - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Nowince dostępne na stronie. Gmina Nowinka kontakt, telefon.

Urząd Gminy Nowinka kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Nowince jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Nowinka kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Nowinka godziny otwarcia

Urząd Gminy Nowinka jest instytucją kluczową dla mieszkańców Nowinki oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Nowinka, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Nowinka jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowinki dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Nowinka

Adres: Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Telefon: 87 641 95 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowinka:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Nowinka

Urząd Gminy w Nowince jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Nowinki, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Nowinka to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Nowinka stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Nowinki odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Nowinki wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Nowinki realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Wydziały Urzędu Gminy Nowinki

W Urzędzie Gminy Nowinki istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Nowinki znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Nowinki ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Nowinka.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Nowinki

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Nowinki to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Nowinki obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Nowinka

Liczba wyświetleń: 298Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS