Urząd Gminy Obrzycko – Gmina Obrzycko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Obrzycko – Gmina Obrzycko

Informacje o wydziałach oraz godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Obrzycku. Kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z Urzędem Gminy Obrzycka.

Urząd Gminy w Obrzycku kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Obrzycku udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Obrzycko kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Obrzycku można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Obrzycku jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Obrzycko, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Obrzycko możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Obrzycku

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Obrzycku są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Obrzycko, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Obrzycku jest otwarty. Urząd Gminy Obrzycko godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Obrzycko jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Obrzycko

Adres: Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko

Telefon: 61 291 30 65,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Obrzycko:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Obrzycko

Urząd Gminy w Obrzycku to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Obrzycka i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Obrzycko mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Obrzycko ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Obrzycko (UG Obrzycko). W przypadku Obrzycka, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Obrzycku precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Obrzycko została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Obrzycka powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Obrzycko wydziały

Urząd Gminy Obrzycko jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Obrzycko wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Obrzycka pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Obrzycka, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Obrzycko Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Obrzycko, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Obrzycko,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Obrzycko.

Urząd Gminy Obrzycko prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Obrzycko, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Obrzycko trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Obrzycko

Liczba wyświetleń: 369Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS