Urząd Gminy Ostrów – Gmina Ostrów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Ostrów – Gmina Ostrów

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Ostrowie, telefon, numer. Urząd Gminy Ostrów godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Ostrowie.

Urząd Gminy Ostrów kontakt

Urząd Gminy Ostrów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Ostrów jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Ostrów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Ostrów można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Ostrów, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Ostrowie można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Ostrowie

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Ostrowie, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Ostrowie jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Ostrów godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Ostrów w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Ostrów

Adres: Ostrów 225, 39-103 Ostrów

Telefon: 17 745 11 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ostrów:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Ostrów

Urząd Gminy w Ostrowie stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Ostrowa. Urząd Gminy Ostrów to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Ostrów dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Ostrowa starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Ostrów powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Ostrów angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Ostrów został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Ostrów pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Ostrów Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Ostrów, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Ostrów Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Ostrowa korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Ostrów prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Ostrów będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Ostrowa. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Ostrów do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Ostrów

Liczba wyświetleń: 156Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS