Urząd Gminy Pawłosiów – Gmina Pawłosiów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Pawłosiów – Gmina Pawłosiów

Urząd Gminy Pawłosiów kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Pawłosiów. Wydziały Urzędu Gminy Pawłosiowa.

Urząd Gminy w Pawłosiowie kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Pawłosiowie udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Pawłosiów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Pawłosiowie można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Pawłosiowie jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Pawłosiów, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Pawłosiów możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pawłosiowie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Pawłosiów, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Pawłosiowie jest otwarty. Urząd Gminy Pawłosiów godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Pawłosiów jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Pawłosiów

Adres: Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

Telefon: (16) 622-03-80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pawłosiów:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Pawłosiów

Urząd Gminy w Pawłosiowie to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Pawłosiowa, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Pawłosiowa odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Pawłosiowa to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Pawłosiów podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Pawłosiów podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Pawłosiów taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Pawłosiów nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Pawłosiów

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Pawłosiów wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Pawłosiów. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Pawłosiów obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Pawłosiów

Liczba wyświetleń: 415Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS