Urząd Gminy Pawłosiów – Gmina Pawłosiów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Pawłosiów kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Pawłosiów. Wydziały Urzędu Gminy Pawłosiowa.

Kontakt Urząd Gminy Pawłosiów

Adres: Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

Telefon: (16) 622-03-80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pawłosiów

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Pawłosiów

Urząd Gminy w Pawłosiowie to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Pawłosiowa, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Pawłosiowa odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Urząd Gminy w Pawłosiowie kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Pawłosiowie udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Pawłosiów kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Pawłosiowie można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Pawłosiowie jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Pawłosiów, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Pawłosiów możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pawłosiowie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Pawłosiów, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Pawłosiowie jest otwarty. Urząd Gminy Pawłosiów godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Pawłosiów jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Urząd Gminy Pawłosiów podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Pawłosiów podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Pawłosiów taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Pawłosiów nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Pawłosiów

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Pawłosiów wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Pawłosiów. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Pawłosiów obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Pawłosiów

Liczba wyświetleń: 93Wyszukaj dodatkowe informacje: