Urząd Gminy Pawłowice – Gmina Pawłowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Pawłowice – Gmina Pawłowice

Wydziały Urzędu Gminy Pawłowice. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Pawłowice. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Pawłowice oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Pawłowice kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Pawłowicach jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Pawłowice kontakt prowadzi przez:

 • telefon
 • pocztę elektroniczną
 • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Pawłowice godziny otwarcia

Urząd Gminy Pawłowice jest instytucją kluczową dla mieszkańców Pawłowic oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Pawłowice, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Pawłowice jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Pawłowic dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Pawłowice

Adres: Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

Telefon: 32 475 63 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pawłowice:

 • poniedziałek 7:30-15:30
 • wtorek 7:30-17:00
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Pawłowice oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Pawłowicach mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Pawłowice – Urząd Gminy Pawłowice – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Pawłowic podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Pawłowic, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Pawłowice mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Pawłowic telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Pawłowice Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Pawłowicach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Pawłowice. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Pawłowice Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pawłowic należy również: 

 • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
 • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Pawłowice wywóz śmieci

Urząd Gminy Pawłowice wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Pawłowicach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Pawłowice

Liczba wyświetleń: 445Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS