Urząd Gminy Pilzno – Gmina Pilzno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Pilzno – Gmina Pilzno

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Pilzno. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Pilzno.

Urząd Gminy w Pilźnie kontakt

Urząd Gminy Pilzno umożliwia wszystkim interesantom. Kontakt z Urzędem Gminy w Pilźnie można uzyskać na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa. W tym calu należy napisać wiadomość z zapytaniem oraz wysłać ją na odpowiedni adres e-mail. Urząd Gminy Pilzno kontakt umożliwia także stacjonarnie poprzez osobistą wizytę w instytucji. Jednak w przypadku, gdy ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź, można także skorzystać z formy telefonicznej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Pilźnie

Kontakt w Urzędzie Gminy w Pilźnie można uzyskać w godzinach jego otwarcia, dlatego przed skontaktowaniem się z instytucją, warto w pierwszej kolejności sprawdzić godziny, w których są obsługiwani interesanci. Urząd Gminy Pilzno jest otwarty od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Pilźnie nie prowadzi stacjonarnej i telefonicznej obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Pilzno

Adres: Rynek 6, 39-220 Pilzno

Telefon: 23 691 87 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pilzno:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 9:00-17:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Pilzno

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Pilzna jest Urząd Gminy Pilzno. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Pilzna podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Pilźnie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Pilzno można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Pilzno (UG Pilzno) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Pilzna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Pilzno, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Pilzna wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Pilźnie składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Pilzno zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Pilzna

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Pilźnie. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Pilźnie udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Pilzno

Liczba wyświetleń: 415Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS