Urząd Gminy Piszczac – Gmina Piszczac

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Piszczac – Gmina Piszczac

Wydziały Urzędu Gminy Piszczac. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Piszczac. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Piszczac oraz godziny otwarcia.

Kontakt Piszczac Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Piszczac jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Piszczacu. Urząd Gminy Piszczac kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Piszczac jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Piszczacu zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Piszczaca rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Piszczac telefon

Urząd Gminy w Piszczacu jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Piszczac możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Piszczacu jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Piszczac telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Piszczac

Adres: Włodawska 8, 21-530 Piszczac

Telefon: 83 377 80 18,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Piszczac:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Piszczac

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Piszczac można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Piszczac. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Piszczac mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Piszczac pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Piszczac angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Piszczac został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Piszczac Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Piszczac działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Piszczac. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Piszczacu działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Piszczac dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Piszczac dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Piszczac może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Piszczac wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Piszczac dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Piszczac

Liczba wyświetleń: 276Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS