Urząd Gminy Płoniawy-Bramura – Gmina Płoniawy-Bramura

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura – Gmina Płoniawy-Bramura

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Płoniawach-Bramurach — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura.

Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurach kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Płoniawy-Bramura możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Płoniawy-Bramura kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Płoniawy-Bramura uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurach

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Płoniawy-Bramura, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura. Aktualnie Urząd Gminy Płoniawy-Bramura działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Płoniawach-Bramurach. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Płoniawy-Bramura jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

Adres: Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura

Telefon: 29 717 80 61,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Płoniawy-Bramura:

 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00

Gmina Płoniawy-Bramura

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Płoniawy-Bramura. Urząd Gminy Płoniawy-Bramura realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Płoniawy-Bramura. Urząd Gminy Płoniawy-Bramura pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Płoniawy-Bramura odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Płoniawy-Bramura jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Płoniaw-Bramur, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Płoniawach-Bramurach. Urząd Gminy Płoniawy-Bramura podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Płoniawy-Bramura pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Płoniawy-Bramura. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Płoniawy-Bramura wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

Liczba wyświetleń: 116Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS