Urząd Gminy Policzna – Gmina Policzna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Policzna – Gmina Policzna

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Policzny . Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Policzna, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Policzna kontakt, telefon, adres.

Kontakt Policzna Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Policzna jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Policznie . Urząd Gminy Policzna kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Policzna jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Policznie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Policzny rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Policzna telefon

Urząd Gminy w Policznie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Policzna możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Policznie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Policzna telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Policzna

Adres: Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

Telefon: 48 677 00 39,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Policzna:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Gmina Policzna

Pracownicy Urzędu Gminy Policzna służą pomocą mieszkańcom Policzny w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach pracy oraz sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami. W Urzędzie Gminy Policzna można załatwić wiele spraw, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdu czy zgłoszenie zmian w ewidencji ludności. Urząd Gminy Policzna jest ważnym punktem dla mieszkańców gminy Policzna. UG Policzna to istotne centrum dla lokalnych mieszkańców gminy Policzna, gdzie można uzyskać potrzebne wsparcie w procesach administracyjnych.

Urząd Gminy Policzna został zorganizowany wewnętrznie na wydziały, z których każdy pełni określone funkcje. Dzięki temu podziałowi, zadania administracyjne są skutecznie i efektywnie realizowane. Wśród istniejących wydziałów można wyróżnić Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z prawem jazdy, rejestracją pojazdów i innymi kwestiami dot. transportu. Natomiast Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Policznie odpowiada za sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją zamieszkania i innymi aspektami związanymi z obywatelstwem.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Policzny

W Urzędzie Gminy w Policznie istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Policzny na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Policzny

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Policzny to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Policzna

Liczba wyświetleń: 171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS