Urząd Gminy Popów – Gmina Popów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Popów – Gmina Popów

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Popów. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Popów.

Kontakt Popów Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Popów jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Popowie? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Popowa. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Popów godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Popów kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Popów telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Popów jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Popowie jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Popów telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Popowa, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Popów

Adres: Częstochowska 6, 42-110 Popów

Telefon: 34 317 70 67,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Popów:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-17:00
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Popów

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Popowie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Popów czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Popów jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Popowie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Popowie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Popów stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Popów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Popów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Popowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Popów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Popów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Popowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Popów wywóz śmieci

Urząd Gminy Popów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Popowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Popów

Liczba wyświetleń: 430Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS