Urząd Gminy Potęgowo – Gmina Potęgowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Potęgowo – Gmina Potęgowo

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Potęgowo. Telefon Urzędu Gminy w Potęgowie. Gmina Potęgowo kontakt dla mieszkańców. Wydziały UG Potęgowa.

Urząd Gminy Potęgowo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Potęgowie możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Potęgowo kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Potęgowie należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Potęgowie, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Potęgowie. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Potęgowie jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Potęgowo. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Potęgowie możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Potęgowo godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Potęgowie są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Potęgowie. Instytucja Urzędu Gminy Potęgowo jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Potęgowo jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Potęgowo

Adres: Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo

Telefon: +48 (59) 811 50 72,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Potęgowo:

  • poniedziałek 7:30-16:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Potęgowo

Urząd Gminy Potęgowa to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Potęgowa ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Potęgowie wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Potęgowa realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Potęgowo, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Potęgowo. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Potęgowo Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Potęgowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Potęgowo. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Potęgowo Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Potęgowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Potęgowo wywóz śmieci

Urząd Gminy Potęgowo wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Potęgowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Potęgowo

Liczba wyświetleń: 374Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS