Urząd Gminy Potworów – Gmina Potworów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Potworów – Gmina Potworów

Urząd Gminy Potworów kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Potworowie. Gmina Potworów informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Potworowie.

Urząd Gminy Potworów kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Potworów, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Potworów kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Potworów. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Potworów jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Potworów.

Urząd Gminy Potworów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Potworów są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Potworów godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Potworów jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Potworów godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Potworów

Adres: Radomska 2A, 26-414 Potworów

Telefon: 48 671 30 46,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Potworów:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Potworów

Urząd Gminy w Potworowie jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Potworowa, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Potworów to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Potworów stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Potworowa odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Potworowa wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Potworowa realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Urząd Gminy Potworowa wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Potworowie składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Potworów zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Potworowa

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Potworowie. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Potworowie udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Potworów

Liczba wyświetleń: 66Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS