Urząd Gminy Przelewice – Gmina Przelewice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Przelewice – Gmina Przelewice

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Przelewicach. Gmina Przelewice kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Przelewicach.

Urząd Gminy w Przelewicach kontakt

Urząd Gminy Przelewice kontakt umożliwia petentom na parę różnych sposobów. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Przelewicach można skorzystać z poczty elektronicznej, telefonu. Jednak należy wiedzieć o tym, że wybierając kontakt z Urzędem Gminy w Przelewicach, korzystając z poczty elektronicznej, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż w przypadku formy telefonicznej. Dlatego też w przypadku pilnej potrzeby kontaktu z Urzędem Gminy w Przelewicach zaleca się korzystać z telefonu. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie Urzędu Gminy w Przelewicach w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Przelewicach

Urząd Gminy Przelewice godziny otwarcia ma zgodne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Instytucje Urząd Gminy Przelewice można osobiście odwiedzić od poniedziałku do piątku. Niestety w soboty oraz w niedziele wizyty stacjonarne są niemożliwe. Warto, także przed wizytą w Urzędzie Gminy w Przelewicach zarezerwować wizytę na konkretny termin, aby uniknąć niechcianej kolejki.

Kontakt Urząd Gminy Przelewice

Adres: Przelewice 75, 74-210 Przelewice

Telefon: 91 564 33 92,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Przelewice:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Przelewice

Urząd Gminy w Przelewicach stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Przelewic. Urząd Gminy Przelewice to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Przelewice dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Przelewic starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Przelewice powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Przelewice angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Przelewice został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Przelewice pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Wydziały Urzędu Gminy Przelewic

W Urzędzie Gminy Przelewic istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Przelewic znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Przelewic ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Przelewice.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Przelewic

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Przelewic to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Przelewic obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Przelewice

Liczba wyświetleń: 174Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS