Urząd Gminy Przybiernów – Gmina Przybiernów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Przybiernów – Gmina Przybiernów

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Przybiernów dostępne na stronie. Gmina Przybiernów dane kontaktowe, wydziały UG Przybiernów.

Urząd Gminy w Przybiernów kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Przybiernów możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Przybiernów, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Przybiernów kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Przybiernów uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Przybiernów

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Przybiernów, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Przybiernów. Aktualnie Urząd Gminy Przybiernów działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Przybiernów. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Przybiernów jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Przybiernów

Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów

Telefon: 914186451, 914667530

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Przybiernów:

  • poniedziałek: 8:00–16:00
  • wtorek: 7:15–15:15
  • środa: 7:15–15:15
  • czwartek: 7:15–15:15
  • piątek: 7:15–15:15
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Przybiernów

Urząd Gminy w Przybiernów to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Przybiernów i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Przybiernów mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Przybiernów ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Przybiernów (UG Przybiernów). W przypadku Przybiernów, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Przybiernów precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Przybiernów została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Przybiernów powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Wydziały Urzędu Gminy Przybiernów

W Urzędzie Gminy Przybiernów istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Przybiernów znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Przybiernów ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Przybiernów.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Przybiernów

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Przybiernów to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Przybiernów obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Przybiernów

Liczba wyświetleń: 170Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS