Urząd Gminy Raczki – Gmina Raczki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Raczki – Gmina Raczki

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Raczki dla mieszkańców Gminy Raczki. Wydziały Urzędu Gminy Raczek – dowód osobisty, prawo jazdy.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Raczek ?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Raczkach, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Raczek

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Raczkach, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Raczki. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Raczek jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Raczki

Adres: plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki

Telefon: 87 568 59 25,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Raczki:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Raczki

Urząd Gminy w Raczkach jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Raczek , prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Raczki to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Raczki stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Raczek odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Raczek wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Raczek realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Urząd Gminy Raczki Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Raczki działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Raczki. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Raczkach działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Raczki dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Raczki dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Raczki może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Raczki wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Raczki dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Raczki

Liczba wyświetleń: 348Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS