Urząd Gminy Radzanów – Gmina Radzanów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Radzanów – Gmina Radzanów

Kontakt Urząd Gminy Radzanów - zobacz, jak skontaktować się z Gminą Radzanów. Telefony Urzędu Gminy w Radzanowie, numery kontaktowe. Urząd Gminy Radzanów kontakt.

Urząd Gminy Radzanów kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Radzanów, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Radzanów kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Radzanów. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Radzanów jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Radzanów.

Urząd Gminy Radzanów godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Radzanów są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Radzanów godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Radzanów jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Radzanów godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Radzanów

Adres: Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów

Telefon: 48 613 63 62,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Radzanów:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Radzanów

Urząd Gminy Radzanów jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Radzanowie. Urząd Gminy Radzanów jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Radzanowa znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Radzanów, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Radzanowie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Radzanów jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Radzanów powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Radzanowa natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Radzanowie.

Urząd Gminy Radzanów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Radzanowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Radzanów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Radzanów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Radzanowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Radzanów wywóz śmieci

Urząd Gminy Radzanów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Radzanowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Radzanów

Liczba wyświetleń: 96Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS