Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny – Gmina Rejowiec Fabryczny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny – Gmina Rejowiec Fabryczny

Gmina Rejowiec Fabryczny kontakt dla mieszkańców Rejowca Fabrycznego. Numery telefonu Urzędu Gminy Rejowca Fabrycznego. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Rejowcu Fabrycznym jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny godziny otwarcia

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny jest instytucją kluczową dla mieszkańców Rejowca Fabrycznego oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Rejowiec Fabryczny, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Rejowca Fabrycznego dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny

Adres: Lubelska 16, 22-169 Rejowiec Fabryczny

Telefon: 82 566 42 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Rejowiec Fabryczny

Urząd Gminy Rejowcu Fabrycznym to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Rejowiec Fabryczny jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Rejowca Fabrycznego została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Rejowca Fabrycznego wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Rejowiec Fabryczny czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów, które działają w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, jest Wydział Komunikacji. Do jego głównych zadań należy wydawanie tablic rejestracyjnych, rejestracja oraz wyrejestrowywanie pojazdu, wydawanie dokumentów prawa jazdy. Dodatkowo działający w instytucji jaką jest Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny Wydział Komunikacji przyjmuje zawiadomień o zgubieniu prawa jazdy. Warto wiedzieć, że można skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Komunikacji Gminy Rejowca Fabrycznego korzystając z indywidualnego numeru kontaktowego.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny prawo jazdy

Aby wydać prawo jazdy Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny będzie potrzebował od interesanta wniosek o wydanie prawa jazdy. Taki dokument można samodzielnie wydrukować oraz wypełnić w domu lub też zrobić to w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Rejowca Fabrycznego. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz aktualne zdjęcie. Od złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny do wydania prawa jazdy, czeka się zwykle około 14 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny

Liczba wyświetleń: 155Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS