Urząd Gminy Rewal – Gmina Rewal

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Rewal – Gmina Rewal

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Rewala. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Rewal, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Rewal kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Rewal kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Rewalu możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Rewal kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Rewalu należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Rewalu, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Rewalu. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Rewalu jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Rewal. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Rewalu możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Rewal godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Rewalu są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Rewalu. Instytucja Urzędu Gminy Rewal jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Rewal jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Rewal

Adres: Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Telefon: 91 384 90 11 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rewal:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Rewal

W placówce jaką jest Urząd Gminy Rewal można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Rewal, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Rewala.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Rewal został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Rewala zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Rewala jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Rewal angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy w Rewalu wydziały

Urzędem Gminy Rewala zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Rewala zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Rewala

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Rewala jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Rewala, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Rewala to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Rewala jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Rewal

Liczba wyświetleń: 381Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS