Urząd Gminy Rychliki – Gmina Rychliki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Rychliki – Gmina Rychliki

Godziny otwarcia Urząd Gminy w Rychlikach. Skontaktuj się telefonicznie z UG Rychliki. Gmina Rychliki kontakt, telefon, numer.

Urząd Gminy Rychliki kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Rychlikach jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Rychliki kontakt prowadzi przez:

 • telefon
 • pocztę elektroniczną
 • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Rychliki godziny otwarcia

Urząd Gminy Rychliki jest instytucją kluczową dla mieszkańców Rychlik oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Rychliki, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Rychliki jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Rychlik dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Rychliki

Adres: Rychliki 86, 14-411 Rychliki

Telefon: 55 248 81 55,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rychliki:

 • Poniedziałek 7:15 - 15:15
 • Wtorek 7:15 - 15:15
 • Środa 7:15 - 15:15
 • Czwartek 7:15 - 15:15
 • Piątek 7:15 - 15:15

Gmina Rychliki

Urząd Gminy Rychlikach to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Rychliki jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Rychliki, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Rychlik została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Rychlik wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Rychliki czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Rychliki wydziały

Urząd Gminy Rychliki jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Rychliki wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Rychlik pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Rychlik, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Rychliki Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Rychliki, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Rychliki,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Rychliki.

Urząd Gminy Rychliki prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Rychliki, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Rychliki trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Rychliki

Liczba wyświetleń: 206Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS