Urząd Gminy Sawin – Gmina Sawin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Sawin – Gmina Sawin

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Sawinie — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sawin. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Sawin.

Urząd Gminy w Sawinie kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Sawinie korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Sawin kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Sawinie. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Sawin jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Sawin kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Sawin możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Sawin godziny otwarcia

Urząd Gminy Sawin jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Sawinie. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Sawinie. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Sawin

Adres: Chutecka 12, 22-107 Sawin

Telefon: 82 567 30 12,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sawin:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Sawin

Urząd Gminy Sawin to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Sawin. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Sawin oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Sawin. Urząd Gminy w Sawinie pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Sawin jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Sawin powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Sawina. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Sawinie.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Sawin mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Sawin odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Sawina

Urząd Gminy w Sawinie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Sawinie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Sawin czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Sawina

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Sawina mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Sawina, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Sawin

Liczba wyświetleń: 237Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS